Hem
Mio (1-3 år)
Solo (3-5 år)
Våra mål
Galleri
Adresslista
Montessori?
Kontakt
Mål och planer
Köinformation
Köregler till Montessoriförskolorna Barnabo, Duvan och Uno

Förtur ges i första hand till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling samt till barn som av sociala skäl behöver stöd. 

Detta behov ska styrkas med ett intyg vid anmälan.

1. Syskon till barn som är placerad på Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller Uno.
(Förtur gäller i första hand till den förskola där barnet i fråga är placerad.)

2. Barn till personal som har en tillsvidareanställning vid Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller Uno.

3. Barn som tidigare varit placerad på Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller Uno.
(Förtur gäller i första hand till den förskola där barnet i fråga har varit placerad.)

4. Syskon till barn som tidigare varit placerad på Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller Uno.
(Förtur gäller endast till den förskola där barnet i fråga har varit placerad.)

5. Barn som har plats vid annan Montessoriförskola.

6. Övriga barn i kö.

Inom varje turordningspunkt (1-6) gäller turordning efter ködatum. Av pedagogiska skäl (Montessoripedagogiken) strävar varje förskola efter en jämn åldersfördelning och en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Därför gäller turordningspunkterna (2-6) endast i mån av plats, beträffande åldersgrupp/kön, på respektive förskola.

Turordningspunkt (1) gäller dock oberoende av åldersgrupp/kön, men i mån av plats i aktuell barngrupp (storbarnsavdelning/småbarnsavdelning)


Ställ ditt barn i kö

Skicka ett mail till köansvarig:
koansvarig.umeamontessori@yahoo.com
med följande uppgifter;

" Barnets namn
" Barnets födelsedatum
" Bägge föräldrarnas namn
" Fullständig adress
" Telefonnummer
" Ev önskemål om förskola
" Ev förtur
" Ev önskat startdatum
" E-postadress dit vidare kommunikation önskas


Senast ändrad: 2018-04-30

Logga in