Hem
Mio (1-3 år)
Solo (3-5 år)
Våra mål
Galleri
Adresslista
Montessori?
Kontakt
Mål och planer
Köinformation
Maria Montessori
Grundaren till Montessoripedagogiken är Maria Montessori (1870-1952). Hon föddes och verkade i Italien. 1907 startade hon den första Montessoriförskolan, ” Casa Dei Bambini”. Montessoripedagogiken är nu spridd världen över. Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. Hon ägnade hela sitt liv åt forskning om barns utveckling.

Känsliga perioder
Genom att studera barn såg hon, det varje förälder vet - att barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje, att barn är ivriga att lära sig nya saker. Hon insåg att barnens intresse varierar beroende på mognad och ålder. Genom att göra observationer upptäckte Maria Montessori att barnens intressen ändrade sig på samma sätt för alla barn. Hon insåg att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara på dessa intresseperioder, och det kallade hon för ”känsliga perioder”.
”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är ett ledord som Maria Montessori myntade. Varje individ erövrar kunskapen själv, ingen kan lära den åt mig, utan jag som individ lär mig kunskapen med hjälp och inspiration av någon annan.

De olika arbetsmaterialen
För att hjälpa barnen på vägen utvecklade Maria Montessori olika arbetsmaterial. De är väl genomtänkta att de ska passa varje individ i just den känsliga period som han/hon befinner sig i just nu. Materialen stimulerar hela barnet, emotionellt, kognitivt, motoriskt och socialt. Praktiska övningar som att putsa silver och hälla vatten utan att spilla övar upp barnens motorik och koncentration. De sinnestränande materialen övar barnens logiska tänkande, samt syn, hörsel, lukt, smak och känsel. När barnet visar intresse för Språk och Matematiska övningar går man vidare med det. Alla material är självrättande så att barnet själv får se hur de har lyckats med uppgiften. Materialet fyller ofta flera funktioner, de små barnen övar sensoriskt medan de äldre tränar intellektuell förståelse med samma material.

Montessoriförskolan idag
Allt som finns i en montessoriförskola är till för barnen. Alla bord och stolar är i barnen höjd och alla verktyg som finns är i storlek till barnets hand. Barnet hjälper till att ta hand om och vårda miljön, det är deras arbetsplats. De lär sig att ställa tillbaka materialen de använt och att vänta på sin tur eller samarbeta om ett material, på så sätt lär sig barnen att ta hänsyn till varandra. Pedagogens uppgift är därför att observera barnen och se var deras intressen och mognad ligger just nu, därefter hjälpa barnen genom att visa dem material och var de kan hämta kunskap som passar dem bäst just nu. Barnet arbetar sedan självständigt med detta material tills han/hon känner att han/hon behärskar den.
Pedagogen ska vara en inspirationskälla och leda barnen åt rätt håll. I en montessoriförskola råder det fullt av aktivitet. Några barn putsar skor, dukar bord eller kokar te och potatis. Andra barn sitter med matematik genom att använda räknestavar. Barnen lär sig begrepp som cirkel, trianglar. Lägger pussel med världsdelarna. Vissa barn håller på att lära sig skriva och läsa.

Maria Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Här får barnen utlopp för sin fantasi genom att experimentera och pröva sig fram. Barnen kan mer än vad vi vuxna tror.
All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling, men det ska finnas inspiration och möjlighet för att kunna utvecklas!


Senast ändrad: 2018-04-30

Logga in