Hem
Mio (1-3 år)
Solo (3-5 år)
Våra mål
Galleri
Adresslista
Montessori?
Kontakt
Mål och planer
Köinformation
Mål för Förskolan Uno

Barnet ska känna trygghet och glädje
Barnets grundläggande behov ska tillgodoses
Barnet ska ha möjlighet till utveckling på alla plan
Förskolan ska i samarbete med föräldrarna skapa förutsättning för barnets utveckling

Personalen på Uno ska:

Bemöta varje individ med hänsyn och respekt
Hjälpa barnet till konstruktiv konfliktlösning
Stimulera barnets nyfikenhet och lust att lära
Stärka barnets självständighetssträvan
Ge tid för barnets arbete och lek
Ge barnet frihet under ansvar
Göra föräldern delaktig i förskolans arbete


Senast ändrad: 2018-04-30

Logga in